Thursday, June 01, 2006

Keywords in my content

Planontwikkelaar, Plan aquisiteur, Property Development, Property Asset Management, Asset Developer, Property Portfolio Management, Real Estate Asset Manager, Property Aquisition, Resort Management, Facilities Management, Commercieel Manager, Project Management, Investment Strategy, Investment Management, developers selling assets, Investment Analysis, Haalbaarheidsstudies, Markt- en locatieonderzoeken, Concept- en planontwikkeling, Programma van eisen, Exploitatiebegrotingen (grond, project, organisatie), Selectie investeerders en exploitanten, Voorbereiden exploitatieovereenkomsten, Ontwikkelingsvisies voor gebieden en sectoren, Structuuronderzoeken, Economische effectrapportages voor beleidsafwegingen, Het onderzoeken van marktpotenties, Beleggen in Vastgoed, Acquisitie, Industry Real Estate, Geo Marketing, Corporate Branding, Real Estate Blog, Realtor, Project Management, Business Development, Project Equity Release, Interim Management, Planontwikkelaar, Freelance, Outsourcing, Vastgoed Adviseur, Consultants, Brokerage, Contractors Consultants, Feasibilities Studies, Investment, Equity Investments, desk & field research, Analyst, Advisor, land parcels, purchase land, investors in land, Product Development, Vacation Resorts, Vacation Ownership, Fractional Ownership, Part Ownership, Membership Resorts, Destination Marketing, Destination Resorts, Planontwikkeling, Gebiedsontwikkeling, Early Stage Land Development, Mountain Resort, Beach Resort, Ski Resort, Golf Resort, Golf Resorts Spain, Boutique Resort, afgeschermde woondomeinen, Public Relations, Foreign Direct Investment, Competitor Analysis, Cash Flow Analysis, Return on Investment, Investor Relations, Concept development, PropertyNL, Woningbouw, Home, Construction, Land, Concept Developer, Stakeholders in land development, Conveyancing, Real Estate Conveyancing, Ruilverkaveling, Herverkaveling, Buy To Let Properties, Home, KLM Royal Dutch Airlines, Bouwfonds Property Finance International, Key Resorts, Johan Cruyff, Joop van de Ende, Profile Gino Smit, Europa, Nederland, Belgie, Spanje, Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Valencia, Costa Calida, Murcia, Content of my CV, cv projectontwikkelaar, cv projectmanager, cv ontwikkelaar, cv realtor, cv vastgoed adviseur, scope time, money, quality and quantity, resume, hectares, acres, loopbaan, Prince 2 methodiek, birthday, 14, october, 1967.

Opleiding

VWO Adriaen Pauw College te Haarlem
HAVO Het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem 1985 -1987
HEAO Hoger Economische School (HES) A'dam 1989 -1994
Overig Diverse verkoop en communicatietrainingen, IATA Cargo Export
Onroerend Goed Door praktijk en zelfstudie specifleke financiele, marketing-technische, bouw-technische en juridische onderwerpen eigen gemaakt.
Automatisering MSWord, MSExcel, MSPowerpoint, MSAccess en AutoCad. Kennis, affiniteit en meerjarige praktijkervaring met diverse operationele en financiele informatiesystemen. Frequente gebruiker van Internet.
Talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans.
Rijbewijs В

Militaire Dienstplicht

Mei 1987- September 1988 (ROEK 87-V, Reserve Officier en Kader)
Zes maanden opleiding tot dienstplichtig wachtmeester bij het wapen der Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. Na de opleiding 10 maanden als wachtmeester ingedeeld bij het 41e Eskadron der Koninklijke Marechaussee te Harderwijk en later te Wezep. Taken : (1) Tijdens grote militaire verplaatsingen in binnen en buitenland, transportroutes veilig stellen door knelpunten te signaleren.Het begeleiden van militaire kolonnes en verkeerspunten middels weg-en luchtcontrole (o.a. per helicopter). (2) Orde handhaving door o.a. nachtelijke patrouillering in buitenlandse steden (o.a. Hamburg), waar legereenheden langere tijd gestationeerd waren. (3) Bij oefeningen met commando eenheden, krijgsgevangenen maken, krijgsgevangeniskampen inrichten en doen bewaken. Leiding geven aan een 11 tot 25 -tal marechaussees afkomstig uit alle provincien van Nederland.